Keppihevonen vai keppari

Moni kysyy että onko oikea termi keppihevonen vai keppari? Molempia termejä käytetään laajasti ja monesti päälleikkäisesti ja ne tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Sekä "keppihevonen" että "keppari" viittaavat kankaasta ja puukepistä tehtyyn hevoseen, jota voi ratsastaa ja jolla voi harrastaa ja leikkiä. Keppihevonen koostuu yleensä kepin päähän kiinnitetyistä hevosen päästä ja kaulasta, korvista, silmistä, sieraimista ja harjasta. Sitä pidetään kädessä ja silää ratsastetaan, hoidetaan tai leikitään.

Termi "keppihevonen" on yleisemmin käytetty nimitys Suomessa harrastajien keskuudessa, kun taas "keppari" käyttävät nuoremmat lapset ja vanhemmat. Keppari-sana on saanut suosiota erityisesti nuorempien harrastajien keskuudessa, kun taas keppihevonen viitta myös keppihevosharrastuksen kilpailullisempaan puoleen. Keppihevosharrastuksessa on kehittynyt oma kulttuurinsa, johon kuuluvat muun muassa keppihevoskilpailut ja erilaiset tapahtumat, joissa harrastajat voivat esitellä keppihevosiaan ja osallistua erilaisiin aktiviteetteihin.

Sana keppihevonen käytettynä eri konteksteissa

Termillä "keppihevonen" voi olla erilaisia merkityksiä kontekstista riippuen. Tässä on pari yleistä tulkintaa:

  1. Lelu: Sen alkeellisimmassa merkityksessä keppihevonen tarkoittaa lapsen lelua tai leikkikalua, joka muistuttaa hevosta. Se koostuu tyypillisesti hevosen päähän kiinnitetystä kepistä tai kahvasta, joka on usein valmistettu kankaasta tai muista materiaaleista. Lapset voivat pitää kepistä kiinni ja teeskennellä ratsastavansa keppihevosella käyttämällä mielikuvitustaan mielikuvitukselliseen leikkiin ja matkimaan ratsastusta.

  2. Kansanperinne: Tietyissä kulttuuri- ja historiallisissa yhteyksissä keppihevonen on liitetty perinteisiin tapoihin ja kansanperinteeseen. Esimerkiksi vappujuhlien aikana joissakin Euroopan maissa ihmiset voivat osallistua "keppihevosten" paraateihin tai -esityksiin. Näihin liittyy henkilöitä, jotka pukeutuvat hevosta kuvaavaan asuun, joka on usein tehty kankaalla tai muilla materiaaleilla päällystetystä puurungosta. Puvun sisällä oleva henkilö manipuloi sitä luodakseen illuusion hyppäävästä tai tanssivasta hevosesta. Tämä perinne on juurtunut muinaisiin rituaaleihin ja symboloi hedelmällisyyttä, kevättä ja pahojen henkien karkottamista.

  3. Keppihevosharrastus

    Keppihevosharrastus yhdistää urheilun, harrastuksen ja mielikuvituksellisen leikin. Se on saavuttanut suosiota maailmanlaajuisesti ja keppihevoskilailuja järjestetään säännöllisesti eri maissa. Osallistujat jäljittelevät ratsastustoimintaa, esittelevät taitoja kouluratsastuksessa, hyppäämisessä ja luovissa esityksissä. Taidosta, luovuudesta ja suorituskyvystä arvioituna keppihevosharrastuksessa on omat säännöt ja assosiaatiot. Sitä pidetään sekä virkistystoimintana että kilpailuurheiluna sen fyysisten ja taitopohjaisten elementtien vuoksi.

 

Keppihevonen-sanan käyttö muutoin

Vaikka "keppihevonen" on yleensä leikkikalusta puhuttaessa käytetty termi, sitä voidaan käyttää myös kuvainnollisesti kuvaamaan erilaisia tilanteita tai ilmiöitä.Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten "keppihevonen" voidaan käyttää muutoin kuin leluun viitaten:

  1. Kuvainnollisesti heikolle tai keinotekoiselle perustalle rakentuva idea: "Hänen ehdotuksensa oli pelkkä keppihevonen eikä se kestänyt tarkempaa tarkastelua."

  2. Poliittinen tai retorinen väite, joka on esitetty vain harhautuksena: "Tuon poliitikon puheessa oli paljon keppihevosia, mutta hän ei käsitellyt varsinaista ongelmaa."

  3. Epätodellinen tai mielikuvituksellinen olento tai hahmo: "Kirjailija loi tarinaansa fantasian maailman, jossa keppihevoset kulkivat taikametsissä."

On kuitenkin hyvä huomata, että nämä ovat kuvainnollisia käyttötapoja, jotka perustuvat leikkikalun käsitteeseen ja yleiseen tuntemukseen siitä.

Lisäksi englanninkeilistä termiä "hobby horse",elikkä keppihevonen voidaan käyttää metaforisesti kuvaamaan tiettyä kiinnostuksen kohdetta, toimintaa tai aihetta, josta joku on intohimoinen ja jota hän harrastaa vapaa-ajallaan. Se viittaa harrastukseen tai vapaa-ajan harrastukseen, joka tuo yksilölle nautintoa ja tyydytystä. Joku saattaa esimerkiksi sanoa: "Valokuvaus on keppihevoseni", mikä tarkoittaa, että valokuvaus on heidän pääharrastuksensa tai intohimonsa.

On tärkeää huomata, että "keppihevonen" merkitys voi vaihdella sen mukaan, missä kulttuurisessa, historiallisessa tai yksilöllisessä kontekstissa sitä käytetään. Meille keppihevonen tarkoittaa maailman parasta harrastusta ja siihen uskonettä kaikilla on helppo yhtyä.

Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että "keppihevonen" ja "keppari" viittaavat samaan, mutta "keppari" on lyhyepi ja lapsellisempi ilmaus kun taas "keppihevonen" käytetään erityisesti keppihevosharrastuksen piirissä.