Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY 


Allmän


Vi respekterar våra kunders integritet. För att driva vår verksamhet och sälja produkter online måste vi dock samla in och behandla vissa personuppgifter, såsom namn, kontakt- och leveransinformation och annan information som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämpliga lagar, så vi ber dig att läsa denna policy noggrant. Vi kan göra uppdateringar av denna sekretesspolicy då och då i samband med utveckling av vår affärsverksamhet eller ändringar i tillämpliga lagar. Uppdaterad sekretesspolicy kan hittas från vår webbplats, så vi ber dig att besöka denna sida då och då.


Datakontrollant


Humma Oy

Företags-ID: 3107368-3

Sulvantie 109

65450 Sulva

FINLAND

hummahorses.com

E-post: stable@hummahorses.com


Du kan också använda ovanstående kontaktinformation för sekretessrelaterade frågor.


För vilka ändamål samlas och används personuppgifter?


Vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter endast för fördefinierade ändamål. De huvudsakliga ändamålen för behandling av personuppgifter är:


Driva vår webbutik, hantera transaktioner, leveranser och returer. Vårt främsta syfte med att samla in och lagra personuppgifter är att behandla kundorder för våra produkter, hantera betalningar, ordna leveranser samt hantera eventuella returer.  


Marknadsföring. Vi samlar in och använder personuppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive marknadsföringsanalys, direkt e -postmarknadsföring (baserat på samtycke) samt inriktning på annonsering i sökmotorer och sociala mediekanaler.


Kundkommunikation, feedback och hantering av klagomål. Vi använder personuppgifter för att kommunicera med befintliga och potentiella kunder, svara på förfrågningar, hantera deras feedback samt eventuella klagomål om våra produkter.


Utveckla vår webbutik, erbjudande och affärer. Vi kan också använda personuppgifter för att utveckla vårt produktsortiment och erbjudande inom vårt verksamhetsområde.


Uppfyller andra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. Personuppgifter kan också samlas in och behandlas för att uppfylla juridiska skyldigheter, till exempel att svara på begäranden från myndigheter. 


Vilken är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter?


Vi kan behandla dina uppgifter på flera olika rättsliga grunder. För det första kan vi behandla dina uppgifter för att uppfylla och verkställa ett kontrakt, till exempel leverera och samla in betalningar av beställda produkter. För det andra kan vi behandla dina uppgifter också för att främja våra legitima intressen, som särskilt hanterar kundfeedback, utvecklar vårt webbutikerbjudande och webbplatsmarknadsföringsanalys. Med samtycke (om det krävs enligt lag) kan vi skicka dig nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden till dig. Slutligen kan vi också behandla dina personuppgifter för att uppfylla juridiska skyldigheter, såsom bokföring och begäran från myndigheter.


Från vilka källor samlas personuppgifter in?


Vi samlar in personuppgifter om dig främst från dig själv när du kontaktar oss eller köper våra produkter. Vi kan också samla in personuppgifter om våra webbplatsbesökare med Google Analytics eller andra liknande analystjänster för att analysera vår webbplatsanvändning, utveckla den vidare och för att rikta relevant marknadsföringsinnehåll för våra kunder och webbplatsbesökare.


Vilka personuppgifter samlar vi in?


Vi samlar in och behandlar särskilt följande information om våra onlinebutikers kunder och användare:


 • kundens namn
 • post- / leveransadress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • Beställningshistorik
 • betalningsmetod
 • möjlig kommunikationshistoria
 • returer, klagomål eller anspråk
 • direktmarknadsföring opt-in / opt-out

Vi kan också samla in och behandla sådana tekniska data som rör vår webbplats och besökare i onlinebutiken som i vissa situationer kan betraktas som personuppgifter, inklusive:


 • IP-adress
 • typ av enhet
 • sökningar gjorda i webbutiken
 • webbhistorik i webbutiken

Tredjepartsleverantörerna vi använder för att hantera betalningar kan också lagra personuppgifter för sina egna ändamål under betalningsprocessen.


Vem behandlar dina personuppgifter och överförs det till någon annan?


I första hand behandlas dina personuppgifter av personer inom vår egen organisation. Vissa underleverantörer kan dock behandla eller få tillgång till våra personuppgifter baserat på avtal vi har med dem. I dessa situationer säkerställer vi särskilt avtalsmässigt att sekretessen för dina personuppgifter är säkerställd och att uppgifter i övrigt behandlas lagligt. Vi kan också lämna ut information för att uppfylla våra andra avtalsmässiga eller juridiska skyldigheter eller när en juridisk myndighet kräver ett avslöjande. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om vi är en part i en affärsförsäljning, till exempel en fusion eller ett förvärv.


Överförs personuppgifter utanför EU?


Personuppgifter lagras främst inom EU/EES -området. Data kan dock överföras utanför EU/EES om en underleverantör vi använder (t.ex. för att driva vår webbutik eller för att behandla betalningar) ligger utanför EU. I dessa situationer säkerställer vi att data överförs utanför EU med lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardavtalsklausulerna som publiceras av EU -kommissionen.


Hur länge lagras personuppgifter?


Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under en längre period än vad som är nödvändigt för dess syfte eller krävs enligt avtal eller lag. Lagringstiderna för personuppgifter kan variera beroende på dess syfte och situationen. 


Hur lagras och skyddas personuppgifter?


Dina data lagras på servrar som är säkrade enligt allmänna branschstandarder och praxis. Vi behandlar och håller dina personuppgifter konfidentiella och lämnar inte ut dem till andra än dem som behöver dem för sitt arbete eller konfidentiellt till våra underleverantörer baserat på avtal vi har ingått med dem. 


Är det obligatoriskt att lämna personuppgifter?


Om du inte ger oss några av dina personuppgifter eller tillåter behandling av dem, är det mycket troligt att vi inte kan hjälpa dig och uppfylla syftet med vår verksamhet, eftersom vi säljer produkter online. Om du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter ber vi dig att inte ge oss några personuppgifter. 


Cookies och tredjepartsprogram


Vi använder cookies och tredjepartsprogram på vår webbplats för att ge bästa möjliga användarupplevelse för våra webbplatsbesökare, analysera användningen av vår webbplats, driva vår webbutik och för att rikta innehåll och annonsering på vår webbplats eller på tredjepartskanaler, t.ex. sökmotorer och sociala medier. 


Vad är kakor? 


Cookies är små textfiler som placeras på en webbanvändares dator och är utformade för att innehålla en blygsam mängd data för en användare och en webbplats. Cookies ger oss information om hur användare använder vår webbplats. Vi kan använda cookies för att utveckla vår webbplats och tjänster, analysera webbplatsanvändning samt rikta in och optimera marknadsföringsinsatser. Om du inte vill ta emot cookies kan du ställa in din webbläsare för att inaktivera dem. Detta görs vanligtvis på sidan "inställningar" i din webbläsare och väljer alternativet "privat surfning" eller "inkognito". Du kan också radera kakorna som lagras på din enhet då och då. Observera att de flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du inaktiverar cookies bör du förstå att vissa tjänster på vår webbplats kanske inte fungerar korrekt.


Vanligtvis är det inte möjligt att känna igen en person eller användaren av webbplatsen från uppgifterna i cookies, men om du tidigare har registrerat dig som en användare på vår webbplats eller om vi på annat sätt redan har personuppgifter om dig kan uppgifterna från kakorna införlivas med sådana uppgifter. Därför kan data i kakorna ibland betraktas som personuppgifter.


Tredjepartscookies och applikationer på vår webbplats


När vi använder vår webbplats kan vi köra tredjepartsapplikationer och vissa tredjepartsleverantörer kan lagra cookies på din enhet för webbplats- och marknadsanalys och utveckling samt för inriktning på innehåll och reklam. Dessa kan inkludera tjänsteleverantörer som Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Facebook och andra liknande tjänsteleverantörer och marknadsföringsnätverk. Några av dessa kan vara placerade utanför EU. Mer information om cookien och sekretesspolicyn för dessa tjänsteleverantörer finns på deras webbplats. Vi är inte ansvariga för deras databehandlingsmetoder. Reklaminriktning från tredje part kan också hanteras på Dina onlineval hemsida.


Viktiga webbplatser:


Facebooks integritetspolicy >>

Spårningshantering och borttagning av Google Analytics >>

Spårningshantering i Google Ads >>


Vi kan uppdatera våra metoder för cookies på grund av förändringar i våra affärsmetoder eller i tillämplig lag.


Vilka rättigheter har du angående dina personuppgifter?


Dra tillbaka ditt samtycke

Om vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, till exempel genom att skicka e -post till stable@hummahorses.com.Tillgång till data

Du har rätt att få bekräftat om vi behandlar dina personuppgifter och även att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Dessutom har du rätt till viss kompletterande information som beskrivs i lagen om bearbetningsverksamheten.


Rätt att få fel rättade

Du har rätt att begära att vi rättar alla felaktiga eller föråldrade personuppgifter vi har om dig.


Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål genom att skicka oss ett e -postmeddelande till stable@hummahorses.com.


Rätt till objektbehandling

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på allmänt intresse eller vårt legitima intresse, har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter, i den mån det inte finns någon väsentlig annan anledning som skulle åsidosätta dina rättigheter eller behandlingen inte är nödvändig för hantering rättsliga anspråk. Observera att vi i den här situationen kanske inte kan hjälpa dig längre. 


Rätt att begränsa behandlingen

I vissa situationer har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.


Rätt till dataportabilitet 

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uppfyllande av ett kontrakt har du rätt att kräva överföring av uppgifterna som du har lämnat till oss till en annan tjänsteleverantör i ett vanligt elektroniskt format.


Hur kan du använda dina rättigheter?


Du kan verkställa och använda dina rättigheter genom att kontakta oss, till exempel genom att skicka e -post till stable@hummahorses.com. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig kan du alltid göra ett meddelande till en tillsynsmyndighet (tietosuojavaltuutetun toimisto). 


Kan denna integritetspolicy uppdateras?


Vi kan göra uppdateringar av denna sekretesspolicy när vår verksamhet förändras eller utvecklas. Även lagändringar kan göra det nödvändigt att uppdatera denna sekretesspolicy. Ändringarna blir giltiga när vi har publicerat dem i form av en uppdaterad sekretesspolicy. Besök därför denna sida och läs denna sekretesspolicy då och då.