Villkor

Humma Oy - Villkor


Dessa villkor gäller från 1 november 2020 tills vidare. Uppdaterade villkor publiceras här, så besök den här sidan regelbundet. Säljaren har rätt att när som helst uppdatera dessa villkor, sekretesspolicyn samt innehållet i sin webbutik (inklusive produktval och priser) utan föregående meddelande. Om väsentliga ändringar görs i villkoren eller sekretesspolicyn, meddelar säljaren det i förväg på sin webbplats. Villkoren som gäller för ett avtal mellan säljaren och en kund är de villkor som gäller vid inköpsordern. 


Säljare


Säljarens kontaktuppgifter för kundservice, kontakt och klagomål:


Humma Oy ("Säljare”)

Företags-ID: 3107368-3

Sulvantie 109

65450 Sulva

FINLAND

hummahorses.com

Tel: +358 50 5339 772, måndag till fredag, 10:00 till 16:00 EET (exklusive helgdagar)

E -post: stable@hummahorses.com


Tillämplighet


Dessa villkor gäller för alla försäljningsavtal som ingås av och mellan säljaren och en kund. Kontrakt kan tecknas till exempel genom att beställa produkter på säljarens webbplats https://www.hummahorses.com. Genom att beställa produkter godkänner en kund att försäljningen enbart och uteslutande regleras av dessa villkor. 


Kontraktsbildning


Ett avtal upprättas mellan säljaren och en kund när säljaren har godkänt en beställning som en kund har lagt på säljarens webbplats eller på annat sätt. Säljaren har rätt att inte godkänna en beställning från en kund. Alla orderbekräftelser, fakturor eller kvitton ska endast tillhandahållas i elektronisk form (t.ex. e -post). En kund måste vara minst 18 år för att kunna beställa i Humma webbutik.


Avbokning av säljaren


Oavsett om Säljaren har godkänt en inköpsorder eller inte, har Säljaren rätt att annullera en beställning som gjorts av en kund om (1) de beställda produkterna inte är tillgängliga av någon anledning; (2) produkten (erna) inte kan levereras till den adress som kunden har angett eller leveransen skulle vara orimligt dyr, svår eller begränsad av lokala importlagar; (3) Säljaren har anledning att tro att beställningen av produkter gjordes av en minderårig (under 18 år); eller (4) kunden inte har lämnat korrekt eller tillräcklig kontakt och andra detaljer för behandling av beställning och betalning av produkter. Om en kund har betalat för produkterna före säljarens avbokning, återbetalas betalningen till kunden.


Priser


Kunder och leveranser inom EU. Alla priser för produkter är i euro och är inklusive moms i enlighet med gällande lagar som är gällande då och då. 


Kunder och leveranser utanför EU. Kunder utanför EU är undantagna från att betala den finska momsen, men kan vara ansvariga för tull, lokal moms och andra liknande utgifter och avgifter. Om lokala lagar kräver betalning av importtullar eller tullar för import av produkterna till kundens adress, betalas dessa av kunden i enlighet med tillämplig lag.


Leveranser och leveranskostnader


Säljaren levererar produkter över hela världen. Kostnaden för leverans läggs till priserna och betalas av kunden. Då och då kan säljaren besluta att erbjuda gratis leveranser för stora beställningar eller i samband med kampanjer. Detta anges på de relevanta produktsidorna.


Kunden kan välja mellan olika leveransmetoder. Leveranstiden och leveranskostnaden beror på vilken leveransmetod som kunden väljer. Leveranstiden är vanligtvis bara en bästa uppskattning och kunden accepterar att sådan uppskattning inte är bindande. Säljaren ansvarar inte för en försening som orsakats av orsak utanför säljarens kontroll (force majeure). 


Betalningsmetoder


Säljaren erbjuder olika betalningsmetoder, inklusive Paypal, Stripe, Klarna och betalning via nätbanker. När du betalar med kreditkort debiteras kortet vid beställning. Alla betalningar för priser och leveranskostnader ska göras i euro, om inte annat meddelas av säljaren.


Defekter i produkter


Säljaren garanterar att de beställda produkterna kommer att levereras oskadade och i de beställda kvantiteterna. Säljaren är också ansvarig för produktfel enligt gällande obligatoriska konsumentskyddslagar. Kunden ansvarar för att inspektera produkterna direkt efter leverans och måste meddela säljarens kundservice via e -post om eventuella produktfel. Om paketet skadades under leveransen måste kunden också meddela det ansvariga företaget om leveransen. När kunden meddelar ett fel måste kunden också visa ett kvitto på den köpta produkten.


Produktretur


En kund har rätt att annullera en beställning inom 14 dagar från mottagandet av produkterna. Om du är kund och har rätt att avbryta en beställning och vill göra det ber vi dig att behaga skicka ett mejl till stable@hummahorses.com med följande information: (1) ditt namn, (2) adress och (3) ordernummer. Om kunden har rätt att avbryta beställningen och returnera produkten, måste produkten returneras senast 14 dagar efter det att den skriftliga begäran om avbokning gjorts. Om kunden returnerar produkten enligt säljarens anvisningar är returen kostnadsfri för kunden.


Betalningen för returnerade produkter (inklusive betalning av ursprungliga leveranskostnader) ska returneras inom 14 dagar från mottagandet av de returnerade produkterna. Betalningen ska returneras med samma betalningsmetod som den ursprungliga betalningen gjordes. Kunden har rätt till full återbetalning först när säljaren har fått den returnerade produkten och produkten är oskadad och oanvänd. 


Force majeure


Säljaren ansvarar inte för brott, förseningar eller defekter som orsakas av skäl utanför säljarens kontroll (force majeure -händelser), oavsett om de aktuella omständigheterna hade kunnat förutses.


Tillämplig lag och tvistlösning


Dessa villkor, köpeavtalet samt eventuella tvister mellan säljaren och en kund ska regleras av Finlands lagar, utan att ta hänsyn till dess val av lagregler och principer. 


Alla tvister eller tvister som uppstår mellan säljaren och en kund enligt dessa villkor kommer att lösas av den tingsrätt där säljaren har sitt hemvist. Om kunden är en konsument med hemvist i EU kan den inte berövas de rättigheter som han/hon beviljas genom de obligatoriska konsumentskyddslagarna i hans/hennes hemland. En konsument kan alltid väcka talan vid tingsrätten i sin hemvist. Konsumenterna kan också använda ODR -plattformen som förvaltas av Europeiska kommissionen för att lösa sina tvister. Denna plattform finns på http://ec.europa.eu/odr. Finska konsumenter kan alltid hänskjuta en tvist till Finlands konsumenttvistnämnd (se mer: kuluttajariita.fi och kuluttajaneuvonta.fi). Säljaren har också rätt att framföra alla anspråk relaterade till en fordran från kunden i den tingsrätt där kunden har sitt hemvist.


Ytterligare villkor som gäller för företagskunder


Begränsning av säljarens ansvar. Under inga omständigheter är Säljaren ansvarig gentemot kunden för indirekta, följd-, straff- eller tillfälliga skador, inklusive utan begränsning eventuella skador för affärsavbrott, förlust av användning, data, intäkter, vinst eller krav från tredje part. Säljarens ansvar gentemot kunden i fråga om krav på förlust, skada, kostnad eller kostnad får under inga omständigheter överstiga det moms exklusiva pris som kunden betalar för produkterna. Dessa begränsningar av säljarens ansvar ska tillämpas i största möjliga utsträckning enligt obligatoriska bestämmelser i tillämplig lag.